Program
Koalicja Obywatelska

LEPSZA POLSKA DLA WSZYSTKICH


POLSKA DEMOKRACJA
WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA DLA WSZYSTKICH

Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Konstytucja RP wyznacza zasadę trójpodziału władzy oraz określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Ich naruszenia w ostatnich czterech latach oraz ewidentne łamanie ustawy zasadniczej oznaczają konieczność doprecyzowania konstytucyjnej prawnej odpowiedzialności osób pełniących obecnie najwyższe funkcje w państwie. Uważamy, że fatalna spuścizna minionych czterech lat w Polsce jest konsekwencją wielokrotnie łamanych przez władze zasad demokracji, prawa, w tym Konstytucji oraz budowy państwa partyjnego. Zmienimy to. Zapewnimy, że głos obywateli będzie słyszany – wprowadzimy głosowania przez Internet oraz zasadę, wedle której milion zebranych podpisów będzie obligował do przeprowadzenia referendum. Przywrócimy konstytucyjną zasadę mówiącą o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę. Każdy, bo wszyscy jesteśmy równymi obywatelami jednej Ojczyzny bez względu na poglądy polityczne, aktywność religijną, miejsce zamieszkania i poziom zamożności. Państwo polskie będzie lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnościami.

POLSKA ZDROWIA
EUROPEJSKA OCHRONA ZDROWIA


Polska służba zdrowia jest chora. Absurdalny, torpedujący skuteczne i szybkie leczenie system ryczałtów NFZ, zbyt niska liczba lekarzy, dublująca się oferta walczących o przetrwanie szpitali, specjaliści, którym biurokracja wiąże ręce i chorzy Polacy zmuszeni szturmować SOR-y. Wreszcie: brak realnej polityki lekowej polegającej na robieniu zapasów i uniezależnieniu się od dostaw leków z zagranicy na rzecz rodzimych producentów. Musimy uzdrowić ochronę zdrowia, zanim ta przestanie uzdrawiać pacjentów. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą obecnie 4,7% PKB. Koalicja Obywatelska
chce, by było to 6% PKB – faktycznie, a nie tylko na papierze.


POLSKA DOSTATNIA
WYŻSZE PŁACE I GOSPODARKA DLA WSZYSTKICH

Komfort życia Polek i Polaków zależy od zasobności ich portfeli, która wciąż odbiega od europejskiego standardu. Nie ma innej drogi do trwałego, warto jeszcze raz podkreślić – trwałego zrównania płac w Polsce i w Europie niż poprzez inwestycje i innowacyjność firm, które nas zatrudniają. Do tego przedsiębiorstwa potrzebują stabilizacji i przewidywalnego rządu.

Obecny, skłócony z Europą, zamyka drogę do rozwoju i godnych zarobków Polaków. Dzięki programowi „Niższe podatki, wyższa płaca” pensje gorzej zarabiających wzrosną nawet o 47%, czyli blisko o połowę!

POLSKA EKOLOGII.
KLIMAT I WODA


Smog zabija rocznie co najmniej 45 tysięcy Polek i Polaków. Wysychające rzeki, rosnący problem z brakiem wody, drogie ogrzewanie i trudności biurokratyczne związane z rozwojem zielonej, zdrowej energii to dzisiejsza polska rzeczywistość. Polska stoi u progu katastrofy ekologicznej.

Tymczasem obecny rząd doprowadził do sytuacji, w której utracić możemy aż 35 miliardów złotych ze środków unijnych na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej już czas w sposób zdecydowany zadbać o środowisko. Stawką są nie tylko miliardy euro, ale przede wszystkim zdrowie i jakość życia Polek i Polaków.


 

POLSKA EDUKACJI I KULTURY

Fundamentem wolnego i silnego, przestrzegającego zasad demokracji społeczeństwa będzie zawsze edukacja, w tym edukacja obywatelska, a w efekcie – wolna nauka. Nasz program obywatelskiej Polski zaczyna się od budowy wolnej i demokratycznej szkoły. By była naprawdę wolną, zlikwidujemy jakąkolwiek możliwość wpływu polityków na programy szkolne. Powołamy nową, kadencyjną Komisję Edukacji Narodowej, w której eksperci będą przygotowywać programy nauczania i dokonywać ich ewaluacji. Dobra edukacja to zwiększanie szans dla przyszłych pokoleń. Wadliwe rozwiązania systemowe, stworzone przez obecny rząd i ministerstwo Anny Zalewskiej, w ponad 1/3 polskich szkół spowodowały pogorszenie warunków nauczania. Szkoły pracują od 7:15 do 18:30, szczególnie utrudniony jest dostęp do pracowni, świetlic i sal gimnastycznych. Zamiast obiecywanej bezkosztowej reformy obecny rząd obciąża samorządy kosztami jej wdrożenia: z budżetów samorządowych przeznaczono na ten cel już 23 miliardy złotych, zabierając te pieniądze z innych, ważnych dla lokalnych wspólnot obszarów. W wyniku nieprzemyślanej reformy edukacji doszło też do największego kryzysu w oświacie – podwójnego rocznika uczniów kończących gimnazja i ósme klasy.

 

POLSKA SENIORA


Sednem programu Koalicji Obywatelskiej jest budowa lepszego, sprawniejszego państwa, które udźwignie wyzwania XXI wieku i będzie dobrze służyło naszym dzieciom. Ale miarą jakości każdego państwa jest to, jak dba o seniorów i ich bliskich. Myślimy realistycznie o tym, jak rozwiązać np. problem aktywności zawodowej Polaków, którzy opiekują się swoimi rodzicami. Stąd projekt specjalnych czeków, urlopów i uczynienia z opieki nad seniorem profesjonalnego i certyfikowanego zawodu. Seniorzy mają prawo cieszyć się życiem, a struktury państwowe powinny im tę radość ułatwić. Nasz program dla najstarszych Polaków nosi nazwę „Polska Seniora”. To nie tylko hasło, lecz gwarancja, że seniorzy nie będą skazani na wykluczenie.

Duis dignissim mi ut laoreet mollis

Maecenas non laoreet odio

Nullam wisi ultricies gravida vitae dapibus risus
Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na Polityka prywatności.
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON